Ігорь Мізрах про культуру Київської Русі

  			Ігорь Мізрах про культуру Київської Русі
251477 ПЕРЕГЛЯДІВ

Культура Київської Русі слід розглядати в контексті матеріальних та духовних досягнень наших пращурів.

До матеріальної культури цієї доби можна віднести досягнення в галузі ремесел, архітектури, живопису, а до духовної – досягнення в галузях науки, літератури, усної народної творчсті, музики й театру.

З глибокої давнини бере початок усна народна творчість – казки, легенди, оповіді, пісні. Створювалися в Х-XI ст. і оспівували хоробрість богатирів, які захищали рідну землю. Тут фіксувалися пам’ять про історичні події та ставлення до них.

Першими письмовими творами у Київській Русі були літописи – зводи записів про історичні події, викладені у хронологічній послідовності.

Результат пошуку зображень за запитом "культура киевская русь"

Найдавнішим літописом, який дійшов до наших днів, є «Повість временних літ» , створена на початку XII ст. Вона збереглась у Лаврентіївському (1377 р.) та Іпатіївському (початок XV ст.) списках. Відомі також «Київський літопис» XII ст., «Галицько-волинський літопис» XIII ст.Літописи є основним джерелом з історії Київської Русі IX-

XIII століть. Але, окрім них, із письмової спадщини можна згадати філософську проповідь митрополита Іларіона «Слово про закон і благодать», «Повчання дітям» Володимира Мономаха та ін.

Особливе місце у давньоруській літературі посідає «Слово про Ігорів похід», написане на основі конкретного історичного факту. Невідомий автор цього твору закликав князів забути міжусобиці й об’єднатися в ім’я захисту рідної землі.

За Володимира Святославича розвивається архітектура, по перше будується храм Богородиці, який потім назвали Десятинною церквою (на його утримання князь брав десяту частину доходів своїх підданців).
Центрами культури у Київській Русі були монастирі. Одним з них був Києво-Печерський монастир.

В усіх великих містах існували іконописні майстерні. Розвивається книжкова мініатюра «Остромирове євангеліє», написане у середині XI ст.Розквітає ювелірне мистецтво. Київські майстри володіли різними способами обробки коштовних металів – зерню, сканню, перегородчастою емаллю.

Багато майстрів, навчалося ювелірному мистецтву за кордоном, і багато прикрас збереглося до нашого часу.
Київська Русь – з кінця ІХ до ХІІ ст. була однією з наймогутніших держав ранньофеодальної Європи. Вона відіграла велику роль як в історії східнословянських народів, так і у світовій історії.

З Вами як, завжди Ваш Ігор Мізрах

Мої відео